Giấc mơ này đã đủ chật với tôi
Đừng tiến đến và xin đừng tiến đến
Giường con chiếu hẹp,
Mảnh hồn mong manh
Xin cho tôi giữ trọn giấc mơ lành
Để yên ả bên cuộc đời tôi khóc
Để thinh lặng giữa u sầu tôi ca

Tôi là người, là quỷ hoặc là ma?
Xin mặc kệ cho giấc mơ héo úa
Xin mặc kệ cho linh hồn đen đụa
Mơ giấc lành giấc dữ chẳng ngủ yên

Tôi giữa đời hoang ảo những triền miên
Lang thang mãi bên bến bờ ảo mộng
Ôm trong tay giấc mơ con xao động
Uống máu mình trong khao khát phôi pha

Trong phi lý chẳng phân biệt người ta
Tôi hòa hết thế giới vào mộng ước
Chẳng khi nào tôi có thể làm được
Nhưng giấc mơ xin cứ để mặc tôi

Seoul, 08/2018