Những thiên thần sáu cánh
Những vương miện lấp lánh
Đôi tay không bụi trần
Lucifer rực lửa
Tình yêu không nguội tàn dù tro bụi hóa thành đêm tối
Lucifer chao nghiêng
Adam và Eva bước vào trong mê mải
Mật ngọt ngào những chiếc lưỡi tơ non

Em có còn không tình yêu trong trắng ?
Em có còn không chiếc quyền trượng thiên thần ?

Sự lụi tàn khi nghe tiếng chuông ngân
Sáng danh Chúa anh chết cùng nỗi nhớ
Trong những bần thần hy vọng và hoải hoang
Bóng u linh mang ước nguyện còn mãi
Amen ! Thiên chúa ! Địa ngục đỏ tươi
Hãy thiêu đốt hình hài kẻ mềm yếu
Chẳng còn gì giữa đời ngoài tiếng yêu