Trong cơn mơ, em đã mơ về anh
Một bãi cỏ xanh, một dòng nước nhỏ
Đôi chúng mình em và anh đây đó
Cưỡi ngựa bạch lui tới rong chơi
Nhưng anh ơi! Em làm sao em hiểu được
Trong cơn mơ em thấy cả deadline
Deadline chạy dài cùng đôi chân tuấn mã
Deadline uốn lượn như nguồn suối xanh trong
 
Tình yêu mình liệu cũng có deadline
Nhưng gia hạn khất lần lần mãi mãi
Cả cuộc đời nữa! Quỷ Môn Quan thiên khải
Gọi là gì ngoài hai chữ Deadline ?
Deadline ! Deadline !
Những mục tiêu, những ngắn hạn, những dài hạn, những thúc giục suốt cả cuộc đời em
Trong vòng một ngày, một tuần, một năm, một kiếp ?
Em đặt ra, vượt qua rồi đặt tiếp,
Có bao giờ em hết những deadline ?
Kết quả hình ảnh cho deadline

Con đường tử vong chạy dài từ cổ họng,
Em gia hạn thêm kiếp nữa được không?
Để Luân Hồi thêm nhiều nhiều nhiều kiếp
Em vẫn chạy chạy hoài những deadline

2018/07