( Thơ ) Có biết

Có biết lòng em còn nghìn sâu? 
Gọi cho em làm chút ươm sầu 
Ngày chờ tháng nhớ đời say sưa 
Anh bơi lòng ngang chở em vào

Thao thao bất tuyệt chuyện trên trần 
Ai ngồi mải miết ngất trên cây 
Tay thường mơ ngủ viết ra đây 
Thơ tạc lời nguyện cuối chân mây

Nay nhớ lòng mình còn mấy hỏi 
Nên nhắc bài thơ đượm chốn buồn 
Em còn ở đấy, tình đầu xanh? 
Và ước hồn thâu lạc mỏi về?
18
1061 lượt xem
18
2
2 bình luận