[Thơ] Chuyện hai đầu thành phố


Ở góc này thành phố 
Mây vần vũ khắp trời 
Em tạt vào hiên nhỏ 
Ào... ào ạt mưa rơi 

Ở góc kia thành phố  
Nắng đốt cháy tóc xù 
Anh đợi tàu tiến lại 
"Xích xình xịch... tu... tu" 

Sao đều trong thành phố 
Mưa nắng lại chẳng cùng? 
Em - anh như cách biệt 
Chẳng còn lại gì chung... 

Yo Le.7.8.2017
9
1024 lượt xem
9
4
4 bình luận