Hôm nay Nắng gãy chân 
Phải nằm nhà đến tội 
Mây buồn thiu sáng tối 
Thương bạn khóc thành mưa: 

"Nắng ơi Nắng khỏi chưa? 
Trời đang buồn lắm nhé! 
Chim không còn vui vẻ 
Hoa không sáng mặt mày..." 

Nắng vội vã xua tay: 
"Mây ơi đừng ủ rũ! 
Coi như Nắng đi ngủ 
Chớ nào có chuyện chi. 

Mây than khóc làm gì 
Cho mọi người lo lắng. 
Mây cứ trôi phẳng lặng 
Để bè bạn yên tâm." 

Mây nghe Nắng rì rầm 
Rút mưa về tổ ấm. 
Chim nghe trời êm thấm 
Vội tìm Mây hỏi thăm, 

Biết Nắng trên giường nằm 
Liền hò nhau gọi bạn. 
Hoa và Chim cùng hát, 
Chúc Nắng sớm hết đau. 

Nắng sung sướng càu nhàu: 
"Mấy bạn sao bày vẽ 
Chỉ mai là Nắng khoẻ 
Xuống chơi với bạn liền." 

Cả đám mắng Nắng điên: 
"Đừng quên mình là bạn 
Có nhau lúc hoạn nạn 
Mới xứng đáng bạn hiền." 

Cả đám lại luyên thuyên, 
Cười xuyên trời với đất. 
Cuộc đời này, mình thật, 
Cần mỗi tình để vui. 

Yo Le.24.05.2018
-----------------------------------------
Góc câu like: Đây là Page Yo Le - Chuyện nồi lẩu cute của tớ, các cậu vô chơi với tớ nha!