Có những đêm Noel
Dài lạnh trên chiếc tẩu
Những vòng khói muôn hình ngàn dạng
Con dạ cái mang
Sao em còn chưa ngủ?
Vào giấc mộng đẹp
Có khi không còn thấy mình lại nơi xó bếp
Thơ anh
Dù không có ý định ra lệnh lần nào nữa
Tuy nhiên một đêm tỉnh dậy nhìn xó bếp
Thấy em quên đóng cửa cài then,
Để những con mèo đi hoang
Vào viếng thăm
Từng tiếng meo meo
Nghe như nghẹn ngào
Nghe như sắp khóc
Từng tiếng rơi trong hanh khuya lạnh lẽo
Thành hình dây thòng lọng
Siết chặt, siết chặt
Tính, danh, động từ tranh nhau ngoi ngóp thở
Ngạt hồn ma còn vất vưởng bên trong (cái xác kín bưng những danh tính anh dùng thường ngày)
Ngay tức thì, anh, (nhận ra mình phải) bẽ gãy định lực mà mình đã lạm dụng hằng ngày để sống tiếp
Và mang hết khoản vay cuối cùng mà ông trời đã nhân nhượng ban cho
Chuộc lại thơ...