Không có mô tả ảnh.
"Icarus", Digital, 4500px
Thân thể này nếu là ngọn đền thiêng
Xin nhận riêng – kẻ thuê đền hư hỏng
Nơi phòng khách lửa trại luôn cháy bỏng
Bữa tiệc khuya trải từng phút từng giờ
Như những mảng tường gờ nứt cháy
Sự phạm thượng trắng trợn chảy nơi đây
Bao nền tảng đổ sập thành gạch xây
Sàn gỗ cứng cào đâm trầy xước sẹo
Ngoài thế gian mưa vẫn tuôn muôn nẻo
Trần nhà dột nước lẻo nhẻo mọi nơi
Gửi lá thư mang lửa giận ngút trời
Tới Tạo hóa muôn đời không thể gặp
Bản gốc :
A poem I wrote about god when I was high on ecstasy - u/katarinawinemixer
If my body is a temple
Then I'm a shitty tenant
Bonfires in the living room
House parties every other minute
Blatant disregard
As all the walls grow cracked and charred
Foundation down to
The hardwood floor is chipped and scarred
Outside it's always pouring rain
The ceiling sighs and sinks with leaks
Angry letters to the architect
That I may never meet