Thiết kế ở khắp mọi nơi 33- Làm tốt hơn

Từ một niềm cảm hứng, bắt chiếc hỏng/ làm ra rác, nhận góp ý, và tất nhiên đoạn cuối cùng là thay đổi để tốt hơn.

Bản thay đổi

Những thay đổi ở bản mới

- Đường kẻ ngang mỏng hơn.
- Ít hình hơn
- Headline to hơn.
- Subhead to hơn, ngắn hơn nhờ ngắt dòng
- Body text nhỏ hơn, ngắn hơn.

Tại sao bản mới tốt hơn???

-  Tương phản head, subhead và body text lớn hơn
- Body text ngắn hơn dù vẫn được chia làm hai cột nhưng làm đã làm mất đi sự đối xứng, cảm giác các dòng kẻ ngang nhàm chán ở bản đầu tiên
=> Sự kịch tích, năng lượng ở bản gốc gần như được copy nguyên vẹn ở bản này. 
Xem lại bản gốc.
3
516 lượt xem
3
0
0 bình luận