Thiết kế ở khắp mọi nơi 32- Bắt chiếc hỏng

Sau bài viết phân tích kĩ thuật thiết kế của Massimo Vignelli

Mình thử áp dụng chúng vào một đoạn thông tin mình thích


Và post lên hỏi ý kiến để cải thiện:

Những vấn đề cần cải thiện:

1.  Sự tương phản:
Tương phản kích thước chữ ở bản gốc là rất lớn, trong khi tương phản ở bản của mình là chưa đủ (tương phản giữa head và subhead, tương phản giữa subhead và body). Do mất sự tương phản nên mất đi năng lượng trong thiết kế so với bản gốc
2.  Cách sắp xếp thông tin: 
- Cách đặt chữ hai cột gần giống như đặt chữ chính giữa trang
- Subhead nhỏ hơn và dài hơn.
- Body text to hơn và được đặt 2 thành 2 cột dài dòng.
Từ hai điều trên tạo nên sự nhàm chán, thiếu năng lượng trong thiết kế do các các kẻ được tạo ra bởi subhead dài, bodytext dài và khoảng trắng giữa các dòng tạo nên các dòng kẻ ngang. Nếu so sánh với bản gốc, bản gốc có subhead ngắn hơn, to hơn và được đặt lề trái và không có body text.
2
541 lượt xem
2
0
0 bình luận