Chầm chậm khói tóc bay
Tự thương mình lắm thay
Ly cà phê thêm nguội
Không đá không đường rày
Cuối năm lê thê mãi
Cơn mê miên trường nay
Ngồi nhìn qua ngó lại
Gom hết lo phiền đây
Những u sầu thành bại
Cho đi hỡi kiếp này
—-SG, 10/01/2022—-
Gần Tết, thời tiết Sài Gòn đẹp lắm, đẹp nhất trong năm. Lành lạnh, man mát, da như hát, mắt như ru. Lòng người thêm tuổi, ngồi khóc tu tu. Hè sang thu lại, đông đến xuân đi. Lòng người thêm tuổi, ngồi khóc hu hu…
😭😭😭😭😭