Tại sao nhân loại có thể ngồi đếm được nào là Oxi có 8 electron, 8 Notron và 8 Proton... Trong khi Nhân loại không thể nào nhìn thấy hạt nguyên tử bằng kính hiển vi? Không thể sờ bằng tay để đếm. Bạn học hóa học hay vật lý các Thầy Cô giáo có nói cho bạn biết Nhân loại đã làm cách nào biết được điều đó chưa? Tại sao tất chúng ta lại tin vào điều mà chúng ta không thể thấy được? Tại sao? Thế là xưa nay ta toàn tin những điều ta chưa thấy hay sao ? Đến  Mendeleev  cha đẻ của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học thật sự vẫn chưa hiểu rõ về nguyên tử. 

-----------------------------------------------------
Thế giới này được tạo bởi cái gì? 

Thales (624-546 TCN) trả lời là nước.

Anaximenes (585-528 TCN) trả lời là không khí.

Pythagoras (571-496 TCN) trả lời là các con số.Sau gần 100 năm khi Đức Phật nhập diệt thì 

Democritos (460-370 TCN) trả lời thế giới này được tạo bởi Nguyên Tử. 

Nguyên tử là phần tử nhỏ bé nhất không thể phân chia được nữa.

Ông quan niệm rằng nếu cắt các vật nhỏ dần cho đến khi không phân chia được nữa thì ông cho nó là nguyên tử. Lúc này khái niệm nguyên tử chỉ là trên lý thuyết chưa có chứng minh bằng thực nghiệm. Và lúc này nhân loại chưa thật sự hiểu rõ về cấu trúc nguyên tử như thế nào. Nhân loại phải mất gần hơn 2500 năm sau mới thật sự bắt đầu có những thực nghiệm để kiểm chứng.  Điều thú vị là nhân loại tìm hiểu về nguyên tử từng phần bằng thực nghiệm đầu tiên là tìm ra hạt electron vỏ nguyên tử rồi mới bắt đầu tìm ra hạt của nguyên tử rồi mới tìm ra cấu tạo của hạt nhân gồm proton và notron rồi tìm ra hạt Higg.


 Năm 1897 J.J. Thomson (1856-1940) tìm ra eletron võ nguyên tử bằng thực nghiệm .... Xem video bên dưới nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=Ac84D5M7ug4

Năm 1911 nhà vật lý học người Anh ông E. Rutherford (1871-1937) đã tìm ra hạt nhân của nguyên tử bằng thực nghiệm ....  Xem video bên dưới nhé.  

https://www.youtube.com/watch?v=mADWmZIUxlU

Năm 1917 Rutherford  tìm ra hạt Proton trong hạt nhân của nguyên tử bằng thực nghiệm .... Xem video bên dưới nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=dMD0k9UX2qg

Năm 1932 Jame Chadwick  tìm ra hạt Neutron trong hạt nhân của nguyên tử bằng thực nghiệm.... Xem video bên dưới nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=XmJVn9NTvms

Cấu trúc nguyên tử phức tạp đến mức đến tận ngày nay người ta vẫn chưa hiểu đâu là thành phần nhỏ bé nhất. Gần nhất là năm 2012 Nhân loại đã tìm ra được hạt Higg bằng thực nghiệm. 

Xem video bên dưới nhé.

 https://www.youtube.com/watch?v=WBqhoRqWc4g 

xem thêm electron duy chuyển quanh hạt nhân như thế nào.

https://www.youtube.com/watch?v=P2IsIkSn5bk


Nhưng những hiểu biết của Nhân loại về nguyên tử vẫn chưa thật sự đầy đủ đang chờ các bạn đấy.