Ngày bạn quyết định không đòi hỏi những gì bạn thích, chỉ thích những gì đang xảy ra là ngày bạn đã trưởng thành.

Chúng ta không ngừng thèm khát những gì mình muốn. Điều đó sẽ luôn làm bạn đau khổ vì thế giới này không bao giờ vận hành theo đúng sở thích của bạn. Không có gì đảm bảo rằng bạn thích gì thì cuộc sống cũng thích cái đó.

Có những khi thứ bạn thích thực sự đã xuất hiện mà bạn vẫn không cảm thấy hạnh phúc vì khi bạn đòi hỏi thì bạn đã không sống cùng với nó. Niềm vui này trở thành niềm vui cũ kỹ. Nếu bạn nói rằng bạn muốn một người nào đó trở thành người yêu của bạn và trong giấc mơ của mình bạn đã được sống bên người đó. Nếu anh ta trở thành người yêu của bạn thật, thì niềm vui này trở thành tấm bản sao so với niềm vui bạn đã trải qua trong giấc mơ. Bạn sẽ thất vọng.

Nhưng nếu bạn thích những gì đang diễn ra – nếu bạn luôn đồng ý với tất cả những gì hiện có – thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải đau khổ vì bất luận điều gì xảy ra bạn vẫn luôn có được thái độ tích cực dành cho nó, bạn sẵn sàng đón nhận và vui với nó.