Thành Thăng Long là kinh đô của Đại Việt, có cấu tạo 3 lớp.
Vòng ngoài cùng là La thành được đắp bằng tường đất, vừa có chức năng phòng thủ về mặt quân sự, vừa là đê bao giúp kinh thành không bị ngập lụt. Bên trong thành có phủ quan lại, nhà dân, quốc tử giám, khâm thiên giám, xã tắc đàn,...
Vòng giữa là hoàng thành được xây bằng gạch, bên trong bao gồm đông cung, thái miếu, hậu cung, giảng võ điện (doanh trại cấm quân), trụ sở của một số cơ quan...
Vòng trong cùng là cấm thành hình chữ nhật bằng gạch, nơi có điện thiết triều, các cung điện nghỉ ngơi, làm việc của nhà vua.  
- Vòng la thành: phía bắc chạy dọc theo đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám. Phía tây chạy theo đường Bưởi tới Cầu Giấy. Phía nam từ Cầu Giấy chạy theo đường Đê La Thành, Đại Cồ Việt đến hết đường Trần Khát Chân. Phía đông bắt đầu từ điểm chùa Hộ Quốc, theo đường Nguyễn Khoái, đường Trần Khánh Dư và hết ở điểm ga Long Biên
- Vòng Hoàng thành: phía bắc và phía tây trùng với la thành, nam bắt đầu từ cầu giấy, theo đường đê La Thành tới ngã tư La Thành - Giảng Võ rồi theo hết đường Giảng Võ tới đường hết Trần Phú nối tiếp ở phía đông với đường Phùng Hưng.
- Vòng Cấm thành: 3 phía bắc, đông, nam trùng với hoàng thành, phía tây chạy theo đường Hùng Vương.
Chú thích:
Màu đỏ: cấm thành
Màu xanh dương: hoàng thành
Màu xanh lục: La thành
Màu cam: tường thành chia khu vực phía tây của hoàng thành ra làm 2, nó chạy dọc theo đường Đội Cấn