"Cậu ấy thích tôi. Dù cậu ấy không nói ra nhưng mọi người đều biết, cậu ấy biết, tôi biết. Chỉ là cậu ấy sống chết không chịu nói ra, còn tôi cứ ngây ngốc vờ như không biết gì. Chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Cả cậu ấy, cả tôi đều sợ. Chúng tôi đều biết ranh giới giữa từ bạn thân trở thành người yêu và từ người yêu trở thành người dưng rất mong manh. Nếu nói ra rồi, liệu rằng chúng tôi có còn cơ hội bên nhau như bây giờ hay không?"