Ô! tháng mười hai rồi nhỉ ?
Sáng đông dịu nhẹ trong lòng 
Ô kìa tháng mười hai anh nhỉ ?
Mơn man từng ngọn gió trong 
ảnh : tháng 12 trong lành 

Ừ! Thì tháng mười hai rồi em ạ!
Lay lay se lạnh đầu mùa 
Ừ! Thì tháng mười hai thong thả
Em cần tay ai nắm hay chưa?
ảnh : tháng mười hai có...người nắm tay.