100 ngày đếm ngược
Tôi muốn sống
Muốn được cảm nhận 
Phấn khích thật
100 ngày
Thử nghiêm túc thật sự nào
Không biết sẽ ra sao đây ?
Bỏ cuộc 
Hy vọng
Chán nản
Đố kỵ
Hay trốn tránh
Tệ thật !
Mấy người làm tôi điên lên rồi đấy.