Thuyền về với bến đêm trăng
Nụ cười mới hé, tháng năm xa rời 
Thuyền đi qua khắp muôn nơi 
Ngậm ngùi bến ngóng, chẳng dời nơi đây
Cành khô lá rụng trên cây 
Đông sang gió bấc, mắt đầy lệ cay 
Trông thuyền mòn mỏi tháng ngày 
Hơi ấm ngào ngạt, lại say túy sầu 
Quên đi cảm giác trong đầu
Chợp chờn bóng dáng thuyền đâu mau về
Tim đau chẳng tỉnh cơn mê
Thuyền ơi bến nhớ cơm khê thuyền làm
Cay đắng khổ mấy cũng cam 
Chỉ cần thuyền bến chẳng màng điều chi 
Dù cho cơm trộn với mì 
Hạnh phúc thuyền bến cười hì ngày đêm. 
#Ngẫuhứngmàngậmngùi😔
#YêumộtchàngLes🍀🍄🍀