Covid lan tới tp.ls. có dấu hiệu bùng dịch các nơi trong tỉnh.
Có phải cố quá thời gian dài làm cho ta trở nên tiêu cực. Không người bầu bạn khiến ta cô đơn lạc lõng giữa dòng đời ngược xuôi. Gia đình ta chả mấy khi chia sẻ,bạn bè ta chả mấy ai.ta cô đơn không người thấu cảm, ta vẫn buồn chẳng thể tự cảm thông.