Cơ đốc giáo là tôn giáo phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. "Điều tra dân số về Tôn giáo Hoa Kỳ năm 2020" của Viện Nghiên cứu Tôn giáo Công cộng, được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020, cho thấy 70% người Mỹ được xác định là Cơ đốc giáo trong khoảng thời gian bảy năm này ( trích wikipedia ) Bạn biết đó, Mỹ là một siêu cường công nghệ, nhưng họ vẫn tin vào sự tồn tại của chúa
Khoa học không thể chứng minh hay bác bỏ bất cứ điều gì, nó chỉ phát hiện ra mối quan hệ có hoặc không của vạn vật. Hơn nữa, bạn nên nhớ rằng không có bằng chứng một thứ gì không tồn tại không đồng nghĩa với việc không tồn tại thứ đó.
Nếu khoa học có " siêu năng lực " để chứng minh mọi thứ, người ta sẽ tin mọi sự thật được chứng minh bởi con người, và điều đó không xảy ra. Thêm vào đó, công đồng khoa học thường chỉ tập trung vào việc nghiên cứu bằng công cụ đo lường hiện thời. Vậy nên có nhiều thứ tâm linh mà người ta chưa khám phá ra được và những thứ đó được dán nhãn là "không thuộc về khoa học" ngay lập tức !. Nhưng nếu chuẩn khoa học thuần túy thì ta phải khám phá nó chứ không phải hắt hủi như vậy đúng không ?
Vì vậy khoa học ( được định nghĩa là phương pháp nghiên cứu và không phải cái gì cũng có thể giải thích được ) không bác bỏ bất cứ thứ gì thuộc về tâm linh. Nếu một người nào muốn hiểu về tâm linh thì cũng cần sự kết hợp của khoa học. Như Einstein đã từng nói
Khoa học, Tôn giáo, Nghệ thuật là những cành, nhánh của cùng một cây... Khoa học không có Tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo không có Khoa học thì mờ ảo"