Tôi nào có gì hơn
Một tâm hồn yếu đuối
Sợ mọi điều đi tới
Tan vụn giữa rừng người
Tôi vừa mới bật cười
Lại rụt vào run rẩy
Chẳng ai đâm hay đẩy
Cũng giật thót cả mình
Hít thở nào, tâm tình
Phập phồng ơi dịu lại
Đầu óc thôi phóng đại
Thư thả mở lòng mình
Tôi trôi giữa lặng thinh
Nhìn tâm hồn yếu đuối
Cứ yếu rồi cứ đuối
Trôi về chuỗi quân bình...
Yo. 23.1.2022