Ngay như mình lúc nào cũng nói nhớ nhà, muốn về quê, nhưng về được vài ngày lại thấy chán, muốn lên Hà Nội mặc dù ở đó xô bồ, chật chội lắm.
Vậy tóm lại, vì sao người ta lại thích sống ở thành phố nhỉ và sau này các bác có muốn về quê không?