- Tôi từng đuổi theo nhiều câu hỏi trong nhiều ngày tháng, những điều mà nhiều khi người ta có thể trả lời một cách gãy gọn và dễ chịu. Nhưng chưa hẳn đó là câu trả lời của bản thân họ. Và rồi khi chợt nhận ra mình đã có trong lòng  bàn tay câu trả lời, thì lại cảm thấy nó không thật sự có ý nghĩa gì nữa? Vậy thì tại sao chúng ta lại hay băn khoăn và hoài nghi? Tại sao chúng ta, hoặc, chỉ vài cá thể đuổi  theo những câu hỏi? Trả lời chúng có nghĩa là trải nghiệm, hoặc không? Và cho đến tận bây giờ, cuốn sách của những câu hỏi là thứ tôi đã giấu nó ở một nơi nào đấy, chẳng tìm thấy. Nhưng nó vẫn luôn ở đó.