Hôm nay chúng ta cùng bàn luận về một chủ đề mà chúng ta thường được nghe qua:
"Tại sao học giỏi mà vẫn nghèo"
Chỉ cần nghĩ ngược lại một chút là “Tại sao nghèo mà vẫn học giỏi”
Ở đây chúng ta thấy khái niệm “học giỏi” và “giàu / nghèo” chẳng có liên hệ gì.
Có chăng mối liên hệ ở đây là mối liên hệ giữa “học” và “giàu/nghèo”. Tôi thấy một điều là chẳng ai “không học” mà “giàu” được cả. Vậy nên không nhất thiết phải “học giỏi”, nhưng nhất định phải “học”.
Chúng ta cùng xem xét 2 luận điểm:
Thứ 1: Mối liên hệ giữa “học” với “giàu/nghèo”.
Thứ 2: “học” thế nào, “học” cái gì để “thoát nghèo”
—–
Luận điểm thứ 1: Mối liên hệ giữa học với giàu/nghèo
Học là việc tiếp nhận kiến thức từ bên ngoài, từ người khác để biến thành kiến thức của mình.
Giàu là việc kiếm được nhiều tiền từ việc bán cái gì đó do mình có, mình tạo ra.
Từ học đi đến giàu phải trả qua nhiều quá trình, đặc trưng của quá trình đó là “Làm” và “Kết nối”. Làm để biến cái bản thân có ra sản phẩm có thể bán. “Kết nối” để bán sản phẩm cho người khác và họ chấp nhận mua.
Muốn giàu thì phải hội tụ tối thiểu 3 yếu tố: Học + làm + kết nối (chưa kể tới “hợp thời” và “Có ích”, đây là 2 yếu tố khiến khách hàng chấp nhận mua sản phẩm của bạn)
Vì vậy muốn giàu thì không thể thiếu việc học. Nhưng học không phải là tất cả, không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc giàu.
Luận điểm thứ 2: “học” thế nào, “học” cái gì để “thoát nghèo”
Xuất phát từ luận điểm 1, chúng ta có thể thấy “học” là để “làm”, “học” để “kết nối”:
  • Học làm những cái mà người khác sẵn sàng trả tiền để có được nó. Ví dụ họ cần quản lý công việc trên excel thì bạn phải học excel. Người khác cần bạn bán sản phẩm giúp họ thì bạn phải học “kỹ năng bán hàng”, muốn bạn làm công việc văn phòng thì bạn phải học “kỹ năng văn phòng, trong đó có kỹ năng tin học văn phòng”
  • Học để kết nối là bạn phải học về giao tiếp, cách đặt câu hỏi, cách trình bày 1 vấn đề, làm sao để khiến người khác hiểu được điều bạn muốn truyền tải
  • Tuy nhiên muốn giàu thì bạn phải kiếm được nhiều tiền từ việc bán khả năng, bán sản phẩm. Mà việc đó lại phụ thuộc vào chất lượng và số lượng sản phẩm mà bạn bán. Nếu chất lượng sản phẩm không cao thì bạn phải bán được rất nhiều mới giàu. Ngược lại, chất lượng sản phẩm cao thì giá bán sẽ cao, bạn sẽ làm ít hơn mà vẫn giàu.
Nếu như bạn chỉ biết học thì dù bạn có thuộc lòng cả cuốn sách cũng không ai cho rằng bạn giỏi. Có chăng đó là cái giỏi “học vẹt”.
Bạn học để tạo ra 1 sản phẩm hữu ích, đem lại nhiều giá trị cho người khác và được công nhận, thì đó mới đích thực là “giỏi”.
Học để trở nên tài giỏi hơn, chứ không phải “học giỏi” để trở thành con vẹt.