Nếu bạn đang hay bị ảnh hưởng bởi  những thứ xung quanh mình.

- Những người thành công hơn mình.

- Những lời nhận xét mà những người xung quanh dành cho mình.

- Khi họ có những mối quan hệ tốt hơn mình, có tình yêu đẹp, họ được sinh ra trong một gia đình giàu có, họ thật đẹp trai và xinh gái.

Ôi, tôi đến đau hết cả đầu với những thứ đó.

Mỗi lần tôi bị như thế tôi luôn tự nhắc nhở với mình câu nói:

"Ê, mày từ đâu tới và biết gì về tao".

Đó là cách tôi tự nhắc nhở bản thân mình rằng: Những người kia họ từ đâu đến và họ có biết gì về mình, thế nên cớ sao ta phải quan tâm dến cuộc sống của họ, đến những lời nhận xét của họ dành cho mình. Cuộc đời của họ có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của mình.

     Phần khác, tôi cũng tự nhắc nhở bản thân mình rằng: Mày từ đầu đến, mày đả hiểu mày như thế nào và nhiệm vụ của mày ở đây là gì? Khi chuẩn bị buông lời đánh giá người khác, tôi luôn xem lại bản thân bởi thực sự chính bản thân mình cũng chưa thực sự hiểu mình, thế vậy mình có quyền gì mà đánh giá người khác.

    Tối muốn nhắc đến cái đã thay đổi tôi, đó là nghệ thuật không quá quan tâm nhiều đến cuộc sống của những người xung quanh. Thôi thì ta cứ  sống cho chính ta hơn cả, cho cuộc sống ta tốt trước đã, có thể điều đó hơi ích kỷ. Ờ, thôi kệ đi.

Có thể, phần  nhỏ tuổi trẻ của tôi cũng đã thần tượng  một người nào đó, nhưng rồi tôi cũng thôi, tôi đem ra thần tượng chính bản thân mình. Sống để hiểu bản thân mình, để khám phá thế giới của mình.

Thế đấy, thứ đã một phần cho tôi một khác nhìn mới đó là ít quan tâm những thứ không thuộc về mình. 

Thế nên nói là: Chúng ta không thuộc về nhau. Mãi mãi không thuộc về nhau, Cũng giống như trong cuốn '' Đường đi một mình'' của Nguyền Tầm Thường có viết:

"Cuộc đời ai cũng sẽ có những người ghé ngang qua cuộc đời, thế nhưng họ chỉ cùng với ta trên một đoạn . Thế nên vẫn gọi là đường đi một mình''.

Cuối cùng gửi các bạn bài rap