TIẾP THỊ CHUYỂN GIAO VÀ NHIỆM VỤ CỦA CUỐN SÁCH ĐƯỢC XEM LÀ NGUỒN GỐC CỦA MARKETING HIỆN ĐẠI

Tiếp thị chuyển giao - Tác giả Lê Văn Phương
Tiếp thị chuyển giao - Tác giả Lê Văn Phương
Thế giới phẳng là một nhan đề của một cuốn sách được Thomas L. Friedman, tác giả đoạt giải Pulitzer, viết vào năm 2005. Theo ông, đầu thế kỷ 21 sẽ được ghi nhớ không phải vì xung đột quân sự hay các sự kiện chính trị, mà đấy là thời đại Toàn cầu hóa - Thời đại của Thế giới “Phẳng”.
Friedman đã nói đúng: Sự bùng nổ nhanh chóng của những công nghệ tiên tiến ngày nay có nghĩa là tất cả các nguồn thông tin và các dịch vụ trao đổi, mua bán hàng hóa xuyên biên giới được thực hiện dễ dàng hơn chỉ sau một cái nhấp chuột đơn giản. Ngày hôm nay chúng ta đang chứng kiến một thế giới thay đổi nhanh chóng, đầy biến động, phức tạp và mơ hồ, thể hiện qua những lực tác động liên tục và xáo trộn đang định hình toàn bộ bối cảnh thế giới kinh doanh. Không có tổ chức nào, dù lớn hay nhỏ, bất kể mô hình kinh tế, mô hình kinh doanh, tập trung vào các mục tiêu khác nhau nào lại có thể phớt lờ hay bỏ qua những tác động này. Những động lực như vậy không chỉ ảnh hưởng đến tổ chức mà còn đến cả với các cá nhân, tạo ra những thay đổi đáng kể đến hành vi của người tiêu dùng mà còn hành vi của tổ chức.
Để đối phó với những thách thức và tận dụng những cơ hội này, hệ thống tiếp thị được ra đời và cải tiến liên tục để phù hợp với nhiệm vụ và nhu cầu theo từng giai đoạn của nền kinh tế. Và chúng ta nhấn mạnh thêm: “ Tiếp thị có mặt khắp mọi nơi”, nhất là ở châu Á - một trong những khu vực kinh tế sôi động nhất Thế giới, xét về diện tích, tốc độ tăng trưởng, sự đa dạng hay bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển hay bất kỳ tiêu chí nào khác. Tiếp thị chuyển giao chính là cuốn sách tóm lược lại đầy đủ nhất các nhu cầu của Tiếp thị và để Tiếp thị được thỏa mãn mục đích của nó
Nhiệm vụ của cuốn sách Tiếp thị chuyển giao sẽ chỉ ra những hình thức tiếp thị mới mà cũ, tiếp thu từ những tinh hóa tiếp thị thời đại và thay đổi hình thức để phù hợp với nhiệm vụ của kinh tế và nhiệm vụ của tiếp thị được thể hiện vai trò rõ ràng nhất có thể. Khi thông tin quá nhiều sẽ dẫn đến việc thông tin bị loãng và bị mơ hồ hơn rất nhiều dẫn đến việc đưa ra quyết định của những nhà quản trị càng trở nên khó khăn hơn, chưa bao giờ nhiệm vụ của Nhà tiếp thị lại trở nên quan trọng và khó khăn đến thế.
Cuốn sách Tiếp thị chuyển giao được viết ra nhằm giải quyết những vấn đề tiếp thị trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố liên quan đến Thương hiệu và người dùng,... từ đó tạo nên lợi thế cạnh tranh và việc toàn cầu hóa hay mở rộng quy mô kinh doanh được dễ dàng hơn, giảm tải “gánh nặng” đến Nhà tiếp thị, giúp những Nhà tiếp thị đưa ra những quy trình quản trị và thực thi phù hợp.