Nhờ tay em chăm sóc
Hoa hồng đã nở
Gửi hình ảnh cho anh
Em muốn nói điều gì?
Phải chăng đang nhớ anh?
Chắc hẳn là như vậy
Vì hiện giờ
Anh đang rất nhớ em