Thay vì cùng ngồi xuống mổ xẻ, phân tích vấn đề để cùng tìm cách khắc phục, giải quyết vấn đề đó thì thế hệ trước của thế hệ tôi lại lên án, chê bai, trách móc thế hệ của chúng tôi.

Cho dù thế hệ của tôi có được quyền ấy thì thế hệ tôi cũng chẳng được thế hệ trước của thế hệ tôi lắng nghe hay thấu hiểu, cảm thông.

Để rồi, đến khi thế hệ tôi "chạm" tới độ tuổi như là thế hệ trước thế hệ  tôi, thì thế hệ tôi cũng lại "TIẾP BƯỚC" họ. Cũng chỉ biết lên án, chê  bai, trách móc chỉ trích thế hệ sau của thế hệ tôi. Rồi thế hệ sau của  thế hệ tôi lại tiếp tục lặp lại việc đó. Cho đến bao giờ mới ngưng? Làm  như vậy có phải là tiến lên phía trước hay ngày càng bị tụt lùi.

Cách giải quyết vấn đề hay còn gọi là thực trạng đó, như đoạn thứ 3 của bài viết, các thế hệ cùng nhau ngồi xuống, nhìn nhận, phân tích, đánh giá và trao đổi ý kiến để cùng hiểu và phấn đấu giải quyết vấn đề đó.

Vài năm, thậm chí vài chục năm cách thời điểm này trở về trước, có rất nhiều người, và rất nhiều bài báo, bàn tán và viết bài về những vấn đề XYZ nào đó mà ông bà cô dì chú bác anh chị em ABC cho rằng không phải với mình.

Đặc biệt gần đây có một bài báo viết về tình trạng uống "milk tea" với giá bằng hoặc trên 50 nghìn đồng. Để rồi có người lại nói là "chỉ thích hưởng thụ khi chưa làm ra tiền", "tâm lý đua đòi". Vân vân...

Nhưng thay vì việc ngồi xuống và mổ xẻ vấn đề để tìm cách khắc phục, giải quyết thì thế hệ của tôi lại lên án, chê bai, trách móc chúng tôi khi làm việc đó. Mà, cũng vì thế hệ tôi là thế hệ đi sau nên thế hệ tôi không được quyền trình bày ý kiến của người khác. Cho dù thế hệ tôi có được quyền ấy thì cũng chẳng được thế hệ trước của thế hệ tôi lắng nghe hay thấu hiểu, cảm thông.

Để rồi, đến khi thế hệ tôi "chạm" tới độ tuổi như là thế hệ trước thế hệ tôi, thì thế hệ tôi cũng lại "TIẾP BƯỚC" họ. Cũng chỉ biết lên án, chê bai, trách móc chỉ trích thế hệ sau của thế hệ tôi. Rồi thế hệ sau của thế hệ tôi lại tiếp tục lặp lại việc đó. Cho đến bao giờ mới ngưng? Làm như vậy có phải là tiến lên phía trước hay ngày càng bị tụt lùi.

Xin phép được đại diện cho thế hệ tôi được đặt ra một câu hỏi: Thế hệ tôi như thế là do ai? Nguyên nhân chính dẫn đến điều đó là ở đâu? Nếu là do vấn đề ngoại cảnh thuộc vấn đề tự nhiên, thì thế hệ tôi không cho là sai nhưng thế hệ tôi không phục.

Cách giải quyết vấn đề hay còn gọi là thực trạng đó, như đoạn thứ 3 của bài viết, các thế hệ cùng nhau ngồi xuống, nhìn nhận, phân tích, đánh giá và trao đổi ý kiến để cùng hiểu và phấn đấu giải quyết vấn đề đó.

Và bởi vì thế hệ tôi đã im lặng quá lâu rồi, bây giờ là lúc thế hệ tôi phải được làm điều gì đó khác biệt và tốt đẹp hơn!