Đầu tiên để trả lời cho câu hỏi thì chúng ta hãy đi vào khái niệm.
Vậy sức mạnh là gì? Chúng ta có hiểu đơn giản sức mạnh là một nguồn lực giúp chúng ta chiến đấu với vấn đề. Ví dụ khi chúng ta có 10 anh em đoàn kết khi đó nguồn lực của chúng ta là con người từ đó giúp chúng ta chiến đấu với vấn đề.