Đêm và ngày mặc định lướt qua

Hoàng hôn mang trong mình màu u sầu thướt tha
...
Nguyên nhân sau nụ cười vội vùi đi
Thản nhiên hát với ca đời thi vị
Và trong khi anh chỉ muốn mình vui thì...
Anh cũng chẳng tài nào biết em muốn gì?
(5.11.2020)
Dar.White.Kiss 
What color is the wind?