One Piece Tập 394 | Edit by Word Swag
One Piece Tập 394 | Edit by Word Swag
KẺ THÙ CỦA HẠNH PHÚC
“Thật đúng là không thể hợp nhất hạnh phúc với một khao khát cái chúng ta không có. Hạnh phúc có tất cả những gì nó mong muốn, không nên bị đói hay khát.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.24.17
Chúng tôi tự nhủ mình sẽ rất vui khi tốt nghiệp. Tôi sẽ rất vui khi nhận được sự đề bạt này, khi chế độ ăn kiêng này được đền đáp, khi tôi có số tiền mà bố mẹ tôi không bao giờ có. Ước định hạnh phúc là cách mà các nhà tâm lý học gọi kiểu suy nghĩ này. Giống như đường chân trời, bạn có thể bước đi hàng dặm và hàng dặm và không bao giờ vươn tới nó. Bạn thậm chí sẽ không tiến gần hơn được nữa.
Háo hức dự đoán một vài sự kiện tương lai, say mê tưởng tượng điều gì đó bạn mong muốn. Mong chờ một kịch bản vui vẻ nào đó — cũng thú vị như những hoạt động trông có vẻ, chúng hủy hoại cơ hội hạnh phúc của bạn ở đây và bây giờ. Xác định vị trí khao khát nhiều hơn, tốt hơn, một ngày nào đó và coi nó là cái gì: kẻ thù vs sự mãn nguyện của bạn. Chọn nó hoặc niềm hạnh phúc của bạn. Như Epictetus hay nói, cả hai là không tương thích.
English version:
“It is quite impossible to unite happiness with a yearning for what we don’t have. Happiness has all that it wants, and resembling the well-fed, there shouldn’t be hunger or thirst.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 3.24.17
I’ll be happy when I graduate, we tell ourselves. I’ll be happy when I get this promotion, when this diet pays off, when I have the money that my parents never had. Conditional happiness is what psychologists call this kind of thinking. Like the horizon, you can walk for miles and miles and never reach it. You won’t even get any closer.
Eagerly anticipating some future event, passionately imagining something you desire, looking forward to some happy scenario—as pleasurable as these activities might seem, they ruin your chance at happiness here and now. Locate that yearning for more, better, someday and see it for what it is: the enemy of your contentment. Choose it or your happiness. As Epictetus says, the two are not compatible.