Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
NGÀY TRONG SỰ XEM XÉT LẠI
“Tôi sẽ luôn theo dõi bản thân và — hữu ích nhất — sẽ đặt mỗi ngày lên để xem xét lại. Vì đây là điều khiến chúng ta tai hại — rằng không ai trong chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Chúng ta chỉ ngẫm nghĩ về điều mà chúng ta sắp làm. Và hãy còn những kế hoạch của chúng ta cho tương lai khởi truyền từ quá khứ.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 83.2
Trong một bức thư gửi cho anh trai Novatus, Seneca mô tả một bài rèn luyện có ích từ một nhà triết học lỗi lạc khác. Vào mỗi cuối ngày, ông ấy sẽ tự hỏi bản thân những sự biến đổi từ các câu hỏi sau đây: Hôm nay tôi đã hạn chế được những thói quen xấu nào? Tôi tốt hơn như thế nào? Những hành động của tôi chỉ là gì? Làm thế nào tôi có thể cải thiện?
Vào đầu hoặc cuối mỗi ngày, người theo Chủ nghĩa Khắc kỷ ngồi lỳ với nhật ký và mớ đánh giá của mình: những gì anh ấy đã làm, những gì anh ấy đã nghĩ, những gì có thể được cải thiện. Đó là lý do mà Menditations của Marcus Aurelius là một cuốn sách hơi khó hiểu (mấy ông nội này cuồng Marcus mẹ rồi) — nó rõ ràng là dành cho cá nhân và không có lợi ích công cộng. Viết ra các bài tập Khắc kỷ đã và cũng là một hình thức luyện tập chúng, giống như việc lặp đi lặp lại một lời cầu nguyện hoặc bài thánh ca.
Giữ gìn lại nhật ký của riêng bạn, cho dù nó được lưu trên máy tính hay trong một cuốn sổ nhỏ. Dành thời gian để nhớ lại một cách có ý thức các sự kiện của ngày hôm trước. Không nao núng trong những sự ước định của bạn. Lưu ý điều gì đã góp phần vào hạnh phúc của bạn và điều gì làm giảm giá trị của nó. Ghi lại những gì bạn muốn làm về hoặc trích dẫn mà bạn thích. Bằng cách nỗ lực ghi lại những suy nghĩ như vậy, bạn sẽ ít có khả năng quên chúng hơn. Một phần thưởng bổ sung: bạn sẽ có một cuộc chạy kiểm cũng là để theo dõi quá trình của bạn.
English version:
“I will keep constant watch over myself and—most usefully—will put each day up for review. For this is what makes us evil—that none of us looks back upon our own lives. We reflect upon only that which we are about to do. And yet our plans for the future descend from the past.”
—SENECA, MORAL LETTERS, 83.2
In a letter to his older brother Novatus, Seneca describes a beneficial exercise he borrowed from another prominent philosopher. At the end of each day he would ask himself variations of the following questions: What bad habit did I curb today? How am I better? Were my actions just? How can I improve?
At the beginning or end of each day, the Stoic sits down with his journal and reviews: what he did, what he thought, what could be improved. It’s for this reason that Marcus Aurelius’s Meditations is a somewhat inscrutable book—it was for personal clarity and not public benefit. Writing down Stoic exercises was and is also a form of practicing them, just as repeating a prayer or hymn might be.
Keep your own journal, whether it’s saved on a computer or in a little notebook. Take time to consciously recall the events of the previous day. Be unflinching in yourassessments. Notice what contributed to your happiness and what detracted from it. Write down what you’d like to work on or quotes that you like. By making the effort to record such thoughts, you’re less likely to forget them. An added bonus: you’ll have a running tally to track your progress too.