Edit by Word Swag
Edit by Word Swag
THẮP LẠI NHỮNG SUY NGHĨ CỦA BẠN
“Các nguyên tắc của bạn không thể bị dâp tắt trừ khi bạn loại bỏ những suy nghĩ nuôi dưỡng chúng, vì cho nó là liên tục trong quyền lực của bạn tới việc đánh lửa lại mỗi một con người mới. . . . Nó có thể bắt đầu sống lại! Nhìn lại mọi thứ lần nữa như bạn đã từng làm — đó là cách để khởi động lại cuộc sống!”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 7.2
Bạn đã có đôi điều tồi tệ vài tuần vừa qua? Bạn đã bị cuốn trôi đi khỏi các nguyên tắc và Niềm tin mà bạn hằng nắm giữ? Nó hoàn toàn tốt. Nó xảy đến với tất cả chúng ta.
Trên thực tế, nó có thể đã xảy ra với Marcus — đó có thể là lý do tại sao anh ấy viết vội ghi chú này cho bản thân. Có lẽ anh ấy đang đối phó với những nguyên lão khó tính (theo mình thì đó là những kẻ xâm lược) hay gặp khó khăn với đứa con trai rắc rối của mình. Có lẽ trong những tình huống này anh ấy đã mất bình tĩnh, trở nên chán nản, hoặc ngừng kiểm tra với chính mình. Ai sẽ không vậy?
Nhưng lời nhắc nhở ở đây là không có vấn đề gì xảy ra, không có vấn đề thế nào mà làm thất vọng thái độ của chúng ta trong quá khứ, bản thân các nguyên tắc vẫn không thay đổi. Chúng tôi có thể trở lại và ôm lấy họ bất cứ lúc nào. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua — chuyện gì đã xảy ra năm phút trước — là quá khứ. Chúng tôi có thể kích hoạt lại và khởi động lại bất cứ khi nào chúng tôi muốn.
Tại sao không làm điều đó ngay bây giờ?
English version:
“Your principles can’t be extinguished unless you snuff out the thoughts that feed them, for it’s continually in your power to reignite new ones. . . . It’s possible to start living again! See things anew as you once did—that is how to restart life!”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 7.2
Have you had a bad couple of weeks? Have you been drifting away from the principles and beliefs that you hold dear? It’s perfectly fine. It happens to all of us.
In fact, it probably happened to Marcus—that may be why he scribbled this note to himself. Perhaps he’d been dealing with difficult senators or having difficulties with his troubled son. Perhaps in these scenarios he’d lost his temper, became depressed, or stopped checking in with himself. Who wouldn’t?
But the reminder here is that no matter what happens, no matter how disappointing our behavior has been in the past, the principles themselves remain unchanged. We can return and embrace them at any moment. What happened yesterday—what happened five minutes ago—is the past. We can reignite and restart whenever we like.
Why not do it right now?