Tiêu đề này không phù hợp với mùa dịch và chỉ dành cho mấy đứa thông minh
Tiêu đề này không phù hợp với mùa dịch và chỉ dành cho mấy đứa thông minh
KHỞI ĐỘNG LẠI CÔNG VIỆC THỰC TẾ
“Tôi là giáo viên của bạn và bạn đang học trong trường của tôi. Mục tiêu của tôi là đưa bạn đến sự hoàn thiện, không bị ngăn trở, không có hành vi ép buộc, không bị kiềm chế, không có xấu hổ, tự do, thịnh vượng, và hạnh phúc, nhìn lên Chúa trong những điều to lớn và nhỏ mọn — mục tiêu của bạn là học và siêng năng thực hành tất cả những điều này. Tại sao hồi đó bạn không hoàn thành công việc, nếu bạn có mục tiêu đúng và tôi có cả mục tiêu đúng lẫn giáo án chuẩn mực? Có điều gì bị bỏ quên?. . . Công việc quá thuận lợi, và là điều duy nhất trong năng lực của chúng ta. . . Buông bỏ quá khứ, chúng ta mới chỉ phải bắt đầu. Tin rằng tôi và bạn sẽ nhận ra.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.19.29–34
Bạn có nhớ, ở trường hoặc sớm hơn trong cuộc sống của mình, sợ phải thử một thứ gì đó khiến bạn sợ bạn có thể thất bại ở đó không? Hầu hết những thanh thiếu niên thà chọn tới những chuyện loanh quanh ngớ ngẩn thay vì là tự nỗ lực. Nỗ lực nửa vời, sự lười biếng thử sức tạo cho họ một cái cớ-sẵn sàng để bào chữa: “Nó không thành vấn đề, tôi thậm chí đã không cần cố gắng (không bằng tao làm ráng)”.
Khi chúng ta già đi, thất bại không còn là vấn đề quan trọng nữa. Những gì đang bị đe dọa không phải là một vài giai cấp thống trị hay danh hiệu các cuộc thi nội bộ, nhưng chất lượng cuộc sống của bạn và năng lực của bạn để đối phó với thế giới xung quanh mình.
Đừng để điều đó đe dọa bạn, dù gì đi chăng nữa. Bạn có những giáo viên tốt nhất trên thế giới: những triết gia thông thái nhất là những người đã sống cho đến bây giờ. Và không chỉ bạn là tài năng, giáo sư còn là câu hỏi cho điều gì đó rất đơn giản: chỉ cần bắt đầu công việc. Phần còn lại để follow sau.
English version:
“I am your teacher and you are learning in my school. My aim is to bring you to completion, unhindered, free from compulsive behavior, unrestrained, without shame, free, flourishing, and happy, looking to God in things great and small—your aim is to learn and diligently practice all these things. Why then don’t you complete the work, if you have the right aim and I have both the right aim and right preparation? What is missing? . . . The work is quite feasible, and is the only thing in our power. . . . Let go of the past. We must only begin. Believe me and you will see.”
—EPICTETUS, DISCOURSES, 2.19.29–34
Do you remember, in school or early in your life, being afraid to try something because you feared you might fail at it? Most teenagers choose to fool around rather than exert themselves. Halfhearted, lazy effort gives them a ready-made excuse: “It doesn’t matter. I wasn’t even trying.”
As we get older, failure is not so inconsequential anymore. What’s at stake is not some arbitrary grade or intramural sports trophy, but the quality of your life and your ability to deal with the world around you.
Don’t let that intimidate you, though. You have the best teachers in the world: the wisest philosophers who ever lived. And not only are you capable, the professor is asking for something very simple: just begin the work. The rest follows.