Delineate your thingking menditation here
Delineate your thingking menditation here
HIỆN TẠI LÀ VỊ TRÍ TẤT CẢ CHÚNG TA
"Bạn có sống được ba nghìn năm, hay thậm chí là một bội số trong số đó, nhớ lấy rằng không ai đánh mất một cuộc sống hơn ngoài cuộc sống mà họ đang sống, và không ai sống một cuộc đời khác với cuộc sống mà họ đang mất. Tuổi thọ dài nhất và ngắn nhất, sau đó, (amount) tương đương nhau, cho thời điểm hiện tại kéo dài như nhau cho tất cả mọi người và là tất cả những gì bất kỳ ai sở hữu. Không ai có thể đánh mất quá khứ hay tương lai, vì làm sao ai đó có thể bị tước đoạt những gì không phải của họ?”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 2.14
"The longest and the shortest life, then, amount to the same, for the present moment lasts the same for all and is all anyone possesses." Đoạn này mình không hiểu ý của Marcus nói gì. Mình cho rằng anh ấy có ý nói đến những người lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn và cách hành xử nên có với những người đó. Bản thân ông là một hoàng đế đế quốc lớn nhất lúc bấy giờ.. Đây là một vấn đề rất lớn với cung cách ứng xử của một người có địa vị lớn chứ chưa nói đến một vị vua như vậy. Câu hỏi này tự đặt ra cho tất cả chúng ta nên có góc nhìn như thế nào với những người xung quanh mình, dù địa vị ở đâu đi chăng nữa. Trong một xã hội khó đoán như hiện nay, bỏ qua vấn đề lạm quyền và bỏ qua các nguyên tắc làm việc cho tới việc bước qua luật pháp. Thì tôi chưa thấy có ai đứng ở địa vị cao mà hành xử như vị vua triết học như Marcus Aurilius. Đương nhiên tôi chỉ đề cập tới chủ đề chính trị. Còn tôi không dám nói đến tôn giáo, vì Vua Giêsu Kitô thì là toàn năng. Còn đoạn trên mình (amount) vào vì không biết nên lược bỏ hay sử dụng từ gì như "ước lượng", "định lượng",... đây? Ai có thể giúp mình không?
Hôm nay, hãy để ý tần suất bạn tìm kiếm thêm. Đó là, muốn quá khứ trở nên nhiều hơn những gì nó đã từng (khác, tốt hơn, vẫn ở đây, v.v.) hoặc muốn tương lai mở ra chính xác như bạn mong đợi (hầu như không nghĩ đến việc điều đó có thể ảnh hưởng đến người khác như thế nào).
Khi bạn làm điều này, bạn đang bỏ quên khoảnh khắc hiện tại. Nói về sự vô ơn! Có một câu nói — được gán(quy kết) cho Bil Keane, người vẽ tranh biếm họa — đáng ghi nhớ: “Ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai, nhưng hôm nay là một món quà. Đó là lý do tại sao nó được gọi là hiện tại. "Món quà này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi — nhưng nó có ngày hết hạn, một cách nhanh chóng tiếp cận người ấy, nếu bạn enjoy tất cả với nó, nó sẽ là đủ. Nó có thể tồn tại suốt cuộc đời.
English version:
______________________________________

THE PRESENT IS ALL WE POSSESS

——————————————————
“Were you to live three thousand years, or even a countless multiple of that, keep in mind that no one ever loses a life other than the one they are living, and no one ever lives a life other than the one they are losing. The longest and the shortest life, then, amount to the same, for the present moment lasts the same for all and is all anyone possesses. No one can lose either the past or the future, for how can someone be deprived of what’s not theirs?”
—MARCUS AURELIUS, MEDITATIONS, 2.14
Today, notice how often you look for more. That is, wanting the past to be more than what it was (different, better, still here, etc.) or wanting the future to unfold exactly as you expect (with hardly a thought as to how that might affect other people).
When you do this, you’re neglecting the present moment. Talk about ungrateful! There’s a saying—attributed to Bil Keane, the cartoonist—worth remembering: “Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present.” This present is in our possession—but it has an expiration date, a quickly approaching one. If you enjoy all of it, it will be enough. It can last a whole lifetime.