Bữa giờ râm ran vụ Shark Linh hay tiêu chí làm việc, cống hiến,... nhân đây mình cũng viết bài đầu tiên cho vụ này. 

Trước tiên, nếu xét về tính chất sinh học, không có điều gì quy định chúng ta phải làm việc bao nhiêu, hay phải cống hiến cho cái gì. Có chăng, chúng ta chỉ cần làm việc đủ để sinh tồn, đủ để nuôi sống được bản thân và gia đình. Mà nếu như thế thì thực ra không hề khó, và cũng không cần phải giàu có, hay không nhất thiết dư giả quá nhiều. 

Nhưng con người chúng ta phức tạp hơn, chúng ta sống với những ý nghĩa, lý tưởng, phương cách riêng. Nhưng tất cả những ý nghĩa và lý tưởng này đều là chủ quan, đều do chính chúng ta tự tạo ra cho mình, và thậm chí, còn tạo ra cho người khác.

Cho nên việc sống để cống hiến, làm việc, hay để làm gì đều mang tính chủ quan cả. Có người có thể sống để làm việc thâu đêm và gầy dựng một cơ ngơi, có người thức tới sáng chỉ để vẽ ra được bức tranh hoàn mỹ, có người chỉ đơn giản thích thư thả ngủ và vui chơi... 

Mỗi người chúng ta đều có những tiêu chí riêng cho cuộc đời mình, và với chính mình, những tiêu chí này là lẽ sống, là... gần như chân lý. Cho nên, sẽ không khó hiểu khi một người ham làm việc đánh giá một người thích vui chơi là kém, hoặc ngược lại. Vì thế, với mình thì thấy ai cũng đúng cả, chúng ta đúng với lẽ sống của riêng mình, nhưng như thế chúng ta cũng sai khi áp đặt nó cho người khác. 

Cái chúng ta tự hỏi mình, chúng ta đã có lẽ sống của riêng mình chưa ? Và liệu nó là do chúng ta tự hướng đến hay chúng ta đang sống vì lẽ sống của người khác ? Nhưng thiết nghĩ, dù là gì đi nữa, chúng ta cũng nên có một lẽ sống cho riêng mình. Bởi thực ra không phải là bắt buộc gì, chỉ là, nếu sống hết mình vì một cái gì đó, có lẽ sẽ vui hơn :) (nhưng tất nhiên, đừng nên gây hại cho ai vì nó nha) 

Nhưng sau cùng, chúng ta sống ra sao là ở chúng ta, vì điều gì, hay chẳng vì điều gì đều ổn cả. Miễn cứ thấy thoải mái, và không làm hại ai là được. Còn người khác, cứ để họ sống theo cách nào tùy ý, cuộc đời của họ mà. :)