Bạn có ủng hộ việc sống thử của những cặp đôi trước khi cưới?