Câu truyện nói về một họa sĩ vẽ truyện tên "Ginjiro Takeuchi" đang trong kì nghỉ mát sau sự thành công manga của anh "Eye Of Darkness", anh quyết định sẽ đi đâu đó để có cảm hứng và đến Việt Nam. Nhưng trong kì nghĩ có những thứ kì lạ xung quanh anh và một đêm anh đã bị tấn công bởi người vô danh và nhận được một thứ gì đó bí ẩn được gọi là Passion, thu hút bởi những bí ẩn xung quanh đất nước xinh đẹp này và tìm hiểu xem câu truyện đằng sau những bí ẩn