Câu trả lời là "Có" nếu bạn muốn đi "xin" việc, chấp nhận kiếp sống "culi" cho người khác.
Ngược lại, "Không" nếu bạn muốn "lập" nghiệp, không chấp nhận việc "sống chui sống lủi", "liếm đôi giày/nuốt vụn bánh mì cho.của người khác để đi lên".
Số lượng người làm chủ và thành công mà không có "bằng cấp" rất nhiều. Ví dụ như những người trồng điều, trồng cà phê, trồng tiêu, trồng các loại cây ăn trái, cây dùng làm thực phẩm hằng ngày hay những người chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản... Những người "không bằng cấp" này, họ không bao giờ sợ chết đói, mà nếu sở hữu được cả "trí tuệ", "khả năng tư duy cao" thì kinh tế của họ luôn từ khá giả trở lên.
Còn những người có "bằng cấp này, bằng cấp nọ" thì sao. Đa phần được "tiếng" chứ không được "miếng". Đến một thứ địa vị cao như vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị hay Tổng Giám Đốc của một công ty nào đó thì những đồng doanh thu của công ty đó không phải chỉ của riêng Chủ tịch HĐQT hay Tổng Giám đốc đó mà là của rất nhiều người gom lại để hình thành và phát triển lên. Hãy thử suy nghĩ đến vấn đề "cổ tức", "thành viên HĐQT" để biết thêm. Mà thôi, tầm đó quá cao vời rồi, thôi đáp xuống mặt đất vậy...
Nói tóm lại thì nếu "trọng địa vị" thì nên có tấm bằng từ khá trở lên. Còn nếu "trọng tiền bạc" thì nên có tấm bằng vừa phải, phù hợp với sức phấn đấu trong học tập của mình và kết hợp với khả năng quan sát, chớp lấy "cơ hội làm giàu" của mình hoặc không cần bằng cấp luôn để mà đạt được "thành công".
Ở đời, "ăn thua" nhau chỉ ở "cái đầu" (khả năng tư duy, khả năng "chớp lấy cơ hội làm giàu") và sự "may mắn của bản thân" mà thôi. Vả lại, những người thực sự giàu thì họ rất ít khi nào lộ diện (tiền bạc, bằng cấp) ra bên ngoài cho người ngoài biết lắm. 
Quyết định sống như thế nào là của mỗi người, những đoạn linh tinh (hơi riêng biệt ở từng đoạn) ở bên trên chỉ để tham khảo mà thôi, hoàn toàn không có ý định áp đặt lên bất cứ ai cả...