"Phút qua lòng rộn tựa như say..."

Nắng chói trời cao tới nửa đầu
Em tươi rạng rỡ từ nơi đâu
Trông xa ánh mắt liền rung động
Hỏi liệu cơn say có được lâu?

#Gen