Chúng tôi không luyến tiếc khi mọi thứ không trọn vẹn, chúng tôi đã có khoảng thời gian thật sự đẹp đẽ lúc còn ở bên cạnh. Và quan trọng chúng tôi tôn trọng quyết định riêng của mỗi người, điều mà tôi hay cô ấy đều hiểu khi quyết định dừng lại. Không nhiều người có thể cảm nhận được thứ mà chúng tôi cảm thấy, họ coi đó là giả tạo, tôi thì chỉ cảm thấy tiếc cho họ.
Khi giành tình cảm cho một ai đó, tôi nghĩ nhiều đến khoảng thời gian được ở bên cạnh người ấy, trọn vẹn nhất có thể, không phải một kết quả, một lời hứa, hay những điều xa xôi. Không phải tôi không nghĩ đến tương lai, không phải tôi không thực tế, nhưng những gì tôi nghĩ mình có thể làm tốt nhất là tại thời điểm đó, tại giây phút đó - yêu thương và trọn vẹn. Một cách tự nhiên và điềm đạm nhất tình yêu không phô bày bằng những điều cố gắng để thể hiện, nó lớn như một cái cây, chậm dãi và chắc chắn.
Chúng tôi đã có thời gian ở bên nhau, có thời gian hiểu nhau, và dung dị được những khó khăn đến từ hai cá thể riêng biệt, để gắn kết chia sẻ và đồng điệu những gì khác biệt. Chúng tôi vẫn giành cho nhau khoảng riêng tư của mỗi người, để cho nhau những nỗi buồn riêng, những tâm sự riêng. Có những chuyện buồn của riêng tôi hay cô ấy, chúng tôi không hỏi han quá nhiều và chỉ cần ở bên cạnh để động viên lắng nghe và đồng cảm. Đó là cách chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, mỉm cười với nhau cả sau khi chia tay.
Sil