Em hỏi anh sao lại thương em
Chẳng mắt biếc mày ngài, chẳng váy vóc phấn son
Đi bên anh em sẽ mãi lon ton
Người bé xíu và chẳng hề muốn lớn?

Em hỏi anh sao lại thương em
Những lo buồn em mang như mùa thu nhiều lá
Có lúc quay vòng, lúc chiếc lá rơi nghiêng
Có những ngày em là biển lặng yên
Khi nhiều gió lòng em tan thành sóng
Anh có làm bến đỗ chờ em?

Em hỏi anh sao lại thương em
Nhiều bất an, em chẳng bao giờ ngừng hỏi
Anh thương em, hãy vì em mà đợi
Lặng bên em, dẫu biển nát, lá vàng.