Ngày 61. NƠI TRIẾT HỌC BẮT ĐẦU

"Nơi thích hợp và quan trọng để bắt đầu tìm hiểu về triết học, đó là: Nhận thức rõ ràng về nguyên tắc chế ngự bản thân."
Epictetus
Triết học thật đáng sợ. Chúng ta nên bắt đầu tìm hiểu về triết học như thế nào? Đọc sách? Nghe giảng? Hay tiết chế sự hưởng thụ vật chất của bản thân? Những cách đó đều không phải. Epictetus cho rằng một người trở thành triết gia khi họ bắt đầu thực hiện theo hướng dẫn của lý trí, khi họ trở nên ngờ vực về những cảm xúc, niềm tin hay ngôn ngữ mà người khác xem là hiển nhiên. Người ta cho rằng một con vật tự nhận thức được khi nó có thể hoàn toàn nhận ra chính nó trong gương. Có lẽ hành trình với triết học bắt đầu khi chúng ta nhận thức được khả năng phân tích tâm trí của chính mình.
Bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay không? Khi nhận thức được, bạn sẽ nhận ra rằng ta thực sự trở nên sống động, rằng ta đang sống - như Socrates diễn giải - một cuộc đời thực sự đáng sống.