NGÀY 1. KIỂM SOÁT VÀ LỰA CHỌN

"Nhiệm vụ chính yếu trong cuộc sống đơn giản là: xác định và phân biệt rõ ràng những gì ở ngoài tầm và những gì liên quan đến lựa chọn mà mình thực sự kiểm soát. Vậy thì ta phải tìm cái thiện và cái ác ở đâu?  Không phải ở ngoại cảnh không thể kiểm soát, mà là nội tâm của ta với những lựa chọn của riêng ta". 
Epictetus
Công việc quan trọng nhất trong rèn luyện Khắc kỷ là phân biệt rõ những thứ chúng ta không thể và có thể thay đổi, những thứ chịu tác động và những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của ta. Một chuyến bay bị trễ do thời tiết, không có lời quát mắng nào sẽ kết thúc cơn bão. Không có ước muốn nào khiến bạn cao hơn hoặc thấp hơn hoặc sinh ra ở một quốc gia khác. Dù bạn có cố gắng đến đâu, bạn cũng không thể khiến ai đó thích mình. 
Quan trọng hơn cả, hãy dành thời gian cho những điều mình có thể thay đổi, không nên phí phạm thời gian của mình cho những thứ ngoại cảnh bất di bất dịch kia.
Cộng đồng phục hồi thường xuyên cầu nguyện Thanh thản  (Serenity Prayer): “Thưa Chúa, hãy trao cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ không thể thay đổi được, sức mạnh để thay đổi những thứ con có thể, và trí tuệ để phân biệt được hai thứ ấy”. Người nghiện không thể thay đổi sự lạm dụng họ phải chịu trong thời thơ ấu, không thể hủy bỏ những lựa chọn mà họ đã thực hiện hoặc những tổn thương mà họ phải chịu đựng. Nhưng họ có thể thay đổi tương lai - thông qua sức mạnh mà họ có trong giây phút hiện tại. Như Epictetus đã nói, họ có thể kiểm soát những lựa chọn mà họ làm ngay bây giờ.
Điều này cũng đúng với chúng ta ngày nay. Nếu ta có thể phân biệt rõ và  tập trung vào những gì hiện tại nằm trong tầm kiểm soát, không những ta sẽ hạnh phúc hơn, mà còn có lợi thế khác biệt so với những ai không nhận ra rằng, họ đang tranh đấu vô vọng trong một trận chiến không thể thắng.