Mình quan sát các anh chị đi trước trong công ty cũng như đọc một số báo cáo nghề nghiệp của ngành data thì thấy mọi người sẽ làm tập trung chuyên sâu vào 1 trong 2 hướng là technical hoặc business.
Hình 1 - Data Analyst vốn là vị trí transition...
Hình 1 - Data Analyst vốn là vị trí transition...

1. Hướng đi Technical

Với định hướng làm technical thì mình thấy các bạn thường hay chọn làm Data Engineer hoặc Data Scientist. Công việc Data Analyst giúp các bạn xây dựng kiến thức nền tảng vững chắc về data processing, programming, data visualization. Nếu bạn nào mà muốn chuyên sâu về programming, system thì hướng đi Data Engineer là phù hợp. Hiện tại tại mức lương cho Data Engineer rất cao - thậm chí còn cao hơn cả Data Scientist. Đối với các bạn muốn tập trung về mặt thuật toán thống kê thì có thể để học chuyên sâu về Data Scientist. Cả 2 hướng thì đều cần kiến thức chuyên môn rất sâu và khả năng làm việc độc lập tập cao.
Hình 2 - Hướng phát triển về Technical
Hình 2 - Hướng phát triển về Technical

2. Hướng đi Business

Bên cạnh hướng đi Data Engineer và Data Scientist các bạn hoàn toàn có thể tập trung vào 1 domain trong công ty như finance, operation, marketing... Khi làm Data Analyst, các bạn tiếp xúc rất nhiều mảng data khác nhau trong công ty, điều này giúp các bạn hiểu business đang đi như thế nào, view của mỗi bên ra sao, họ tập trung tối ưu/tăng trưởng metrics gì. Bên cạnh đó, Data Analyst phải làm cross-function rất nhiều nên cũng có nhiều mối quan hệ với các phòng ban khác nhau. Việc có mối quan hệ với nhiều phòng ban khác nhau sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn sau này vì làm business phải communicate rất nhiều. Làm Data Analyst cũng giúp bạn có tư duy data-driven. Đây là một kỹ năng không thể thiếu của những người lãnh đạo trong tương lai.
Hình 3 - Hướng phát triển về Business...
Hình 3 - Hướng phát triển về Business...
Tựu chung lại, sau khi làm Data Analyst chúng ta có thể chuyển hướng sang làm Data Engineer, Data Scientist hoặc tập trung vào một domain nào đó. Tùy thuộc vào background, điểm mạnh, điểm yếu mà đưa ra hướng đi phù hợp nhất với bản thân.
——————— Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về Data Analyst tại đây: - Group chia sẻ chân thành về DA: https://www.facebook.com/groups/vietnamdataanalyst - Kênh Youtube: https://www.youtube.com/c/DataCoaching1on1