Rồi mình sẽ lớn hơn
Để biết những giận hờn
Chẳng có gì đáng nhớ 
Để biết thôi viện cớ 
Cho những chuyện mình sai
Để bắt đầu làm lại 
Từ những điều dang dở


Rồi mình sẽ lớn hơn
Để biết một bữa cơm
Là tình yêu, đơn giản 
Để biết ly nước mát
Nhiều lắm những ân cần 
Để biết phải quý trân 
Những bình thường nhỏ bé ❤️