Những năm tháng ấy, chúng ta bước trên một con đường mới, nơi không có ai dạy chúng ta phải đối mặt thế nào với những khó khăn, không có phép thử nào không phải trả giá, trái tim chúng ta lăn lóc vì những tổn thương, bị bỏ rơi vì thế giới này quá lớn, bị cô lập vì chúng ta sợ hãi, cất giấu và mất niềm tin.

Những năm tháng ấy mài mòn nhiệt huyết và ước mơ,  những gì chúng ta chuẩn bị trở nên thừa thãi, những gì chúng ta được nghe thấy bây giờ nằm chính trên đôi vai mình, chúng ta kiệt sức vì những cố gắng bị quên lãng, thế giới quay lưng, chúng ta hoài nghi những điều mình từng đặt cả niềm tin, hoài nghi cả trái tim của mình mỗi khi đặt tay lên lồng ngực . Chúng ta lạc lối.

Những điều chưa biết đến giờ đã được định nghĩa, biết lừa dối những người chúng ta đối diện bằng nụ cuời đầy chua chát, biết cất giấu những cảm xúc trong các mối quan hệ, biết đánh lừa trái tim của mình khi mối tình đầu tan vỡ, biết cô đơn, biết tổn thương và biết sợ hãi những thứ vô hình.

Những năm tháng ấy ai cũng sẽ trải qua, phải quyết định một mình, phải học cách để lớn lên trong tuổi trẻ.
Sil