Review sổ tay quản lý thời gian Gotino - dành cho những người có quá nhiều thứ để làm nhưng chưa biết ngày nào sẽ thực hiện 
Sau khi đọc nhiều cuốn sách, search về quản lý thời gian.. mình đã tìm được mảnh ghép cuối là công cụ ghi chép
Vì bình thường viết ở đâu đó lại quăn 1 xó và cũng không được hệ thống lắm
gotino1


Vô thẳng vấn đề, những điểm hay của cuốn sổ :
- Sổ gồm 3 phần, đã bao gồm kiến thức về đặt mục tiêu và lên kế hoạch, bao luôn hướng dẫn sử dụng.
- Công dụng chính: ghi chép về mục tiêu, lên plan, kiểm tra đánh giá và rút ra bài học cho năm - quý - tháng - tuần ngày rất hệ thống và thú vị
- Mỗi quyển ghi chép được trong 5 tuần, giúp theo sát và kiểm soát công việc
- Có phần dành riêng cho viết ý tưởng (brainstorming)
=> Tóm lại note này giúp thực hiện được chức năng của 3 quyển sổ (trong 6 quyển sổ nên có), là:
1. ghi chép công việc, 2. ghi chép ý tưởng-kiến thức, 3. sổ lên mục tiêu và kế hoạch thực hiện.
Điểm trừ duy nhất của sổ Gotino là nó hơi đắt tí. Nên mình đang suy nghĩ có gì mua sỉ rồi để lại cho ai cần với giá tốt hơn
Bên dưới là 1 ít hình ảnh của cuốn sổ.
P.S:
1 số từ khoá về quản lý thời gian
Pomodoro, quy tắc 80/20 và quy tắc parkinson, listodo, mục tiêu SMART, ma trận Eishenhower,...
(bài viết được post trên facebook cá nhân ngày 31/05/2018)