Mình đã nghe các audio của Spiderum và hôm nay vô tình nghe audio chia sẻ về việc Spiderum kêu gọi vốn thế nào và lý do các bạn làm dự án này. Mình rất xúc động. Bản thân mình viết rất kém, nhưng muốn tham gia để Spiderum có thêm màu sắc!
Mong được một lần được gặp và trò chuyện với cả nhà Nhện! ❤️