Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện bất định, không lường trước được. Tuy nhiên nó chịu ảnh hưởng bởi một quy luật ngầm - quy luật Pareto.
Trước hết chúng ta cần biết quy luật Pareto là gì?
Theo Wikipedia, quy luật pareto có ý nghĩa như sau:
Quy luật Pareto hay quy luật 80/20 (quy luật thiểu số quan trọng và phân bố nhân tố) nói rằng trong nhiều sự kiện, khoảng 80% kết quả là do 20% nguyên nhân gây ra. Nhà tư tưởng quản trị doanh nghiệp Joseph M. Juran đề xuất quy luật này và đặt theo tên của nhà kinh tế người Ý Vilfredo Pareto người đã quan sát 80% đất ở Ý là thuộc sở hữu của 20% dân số. Đây cũng là quy luật phổ biến trong kinh doanh chẳng hạn 80% doanh thu là từ 20% trong số các khách hàng.
Private Security and the Pareto Principle | R-bloggers
Hình 1: Minh họa quy tắc 80/20
Áp dụng quy tắc Pareto vào chính cuộc đời bạn: 20% những việc mà bạn làm quyết định 80% thành công trong cuộc đời bạn.
Thật vậy, đại đa số mọi thứ trong cuộc sống không được phân phối đều nhau. Đôi khi những quyết định nhỏ lại ảnh hưởng toàn bộ quá trình cố gắng của bạn. Quy luật Pareto tạo ra 2 hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Một người luôn cố gắng phấn đấu, lên kế hoạch chi tiết cho cuộc đời mình nhưng mãi vẫn chưa đạt được thành công là do những việc mà anh ta làm trong suốt hàng năm qua lại nằm lệch ra khỏi miền 20% những việc làm cốt yếu dẫn đến thành công.  Nếu không vững chí trước thất bại sẽ dễ dàng bỏ cuộc, kết quả là họ không bao giờ có cơ hội để chạm vào miền 20% ấy để giành lấy 80% "cái bóng danh vọng của thành công". Lại có những người sống tùy hứng nhưng vô tình những gì họ làm tuy ít có ý nghĩa nhưng lại nằm trọn trong miền 20%. Điều này vô hình trung dẫn đến sự bất công cho những người sống có kế hoạch, sống có mục tiêu rõ ràng.
Như vậy, có một quy luật ngầm quyết định sự thành công của bạn. Vì vậy, đừng nản chí khi thành công vẫn chưa đến, bạn đang dần dần tiến vào miền 20% của mình đấy.